Úplne nové dobrodružstvo

Iste aj vás neraz lákali neznáme končiny, miesta, kde by ste sa angličtinou tak ľahko nedorozumeli alebo v horšom prípade, ani by ste nemali s kým sa porozprávať. Nepoškvrnená príroda, ale žiaden komfort vybudovaný človekom? Ak by ste si na miesto priniesli…