Nezařazené · 1.5.2023

Objevujte šťastné náhody

Chceme-li žít šťastněji a mít větší radost ze života, můžeme se o to někdy celkem snadným způsobem sami zasloužit. Život se zdá být často nudným a nezáživným, ale není přece tak těžké si radost sami připravit. Možná stačí si jen něco hezkého koupit, ale ještě větší potěšení nám mohou připravit nečekané zážitky, schopnost nalézt něco krásného, co jsme vůbec nečekali. Sami si jistě vzpomenete na nečekané náhody, které vás zvedli ze špatné nálady. Náš životní styl může napomáhat tomu, abychom si tyto šťastné náhody sami přivolávali čili můžeme jim jít naproti už jen způsobem svého života.
 setkání žen
SERENDIPITA
Šťastné náhodě je třeba jít naproti. Vytvořit si příležitosti, které v pravou chvíli využijeme, abychom dosáhli spokojenosti. Cizí slovo serendipita vyjadřuje vlastně naši schopnost objevit něco, co pro nás má velký význam, co nám pomůže zlepšit náš život, ať už pracovní nebo vztah – prostě určitý úspěch, který nás posune o kus dál nebo přímo změní celý náš život.
Jak si tyto příležitosti vytvářet? Především bedlivým pozorováním. Všímat si i zdánlivých maličkostí a způsobem svého života zvyšovat svoje šance. Něco hodnotného a přínosného pro nás  může mít i jen rozhovor. Někdy stačí nepřerušeně druhému naslouchat, abychom našli i řešení pro nás samotné a dozvěděli se mnoho důležitého.
slon suvenýr
Velmi serendipitní může být procházka nebo cestování, při nichž je velmi pravděpodobné, že najdeme mnoho překvapivého.
Ale i ve známém prostředí, jakým je náš domov, máme příležitost k významným objevům, ač se nám to zdá nepravděpodobné. Zkuste si všímat věcí, které jste dosud jen málo vnímali. Mohou to být knihy, časopisy, suvenýry nebo fotografie, kterým už jste ani nepřikládali žádný význam. Budete-li však chtít, můžete v nich náhle najít ztracený pocit neboimpuls k něčemu, co vás posune k další cestě.