Společnosti · 25.12.2019

Kdo je lokomotiva Tomáš

Asi každé malé dítě má http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/studio svůj oblíbený pořad, který může sledovat pořád dokola, často k nelibosti svých rodičů, kteří už stále opakované postavičky nemohou ani vystát, zvlášť pokud miluje zrovna jednu konkrétní epizodu. Přičtěme k tomu fakt, že dabing takovýchto pořadů nebývá nijak valný ani co do kvality výkonů a je jasné, proč rodiče někdy mají sny o vraždění určitých postaviček.černá parní lokomotiva

Jedním z populárních seriálů je i Mašinka Tomáš. Je pravda, že je známý hlavně v domovské Británii, kde je znám pod názvem Thomas the Tank Engine, avšak své malé příznivce si získává i u nás. Cílovou kategorií jsou zde ti nejmenší diváci. Právě těm je přizpůsoben děj, který je ve většině případů jednoduchý a snadno předvídatelný. Hlavní je, že se na obrazovce stále děje něco, co upoutá dětskou pozornost.

Děj se odehrává na fiktivním ostrově, kde hlavním dopravním prostředkem jsou vlaky. Ty jsou zde živé, s tváří obsahující oči, nos a uši na předku. Tím se poněkud podobají filmu studia Pixar Auta, avšak na rozdíl od nich se zde vyskytují i lidé. Ti jsou schopni s vlaky mluvit jako s kterýmkoliv jiným člověkem.

Hlavní postavou seriálu je lokomotiva Tomáš, vlak určený k přepravování osob. Ten během své práce zažívá nejrůznější dobrodružství a překonává překážky. Vše samozřejmě vždy dobře skončí a každá epizoda končí čím, že se vrací zpět na nádraží a ukládá se na noc k odpočinku.

Zde si můžeme položit otázku: jak to vše může fungovat? Pokud vlaky skutečně pracují celý den, znamená to, že nemají žádný volný čas? Ano, tak tomu skutečně je. Ovšem zde nesmíme hledat logiku. Mašinky i lidé jsou spokojení, a to je to hlavní.starý zrezivělý vagón

Právě lidé mohou představovat poněkud problém. Právě oni totiž rozhodují, k čemu bude který vlak určen, jakou práci bude vykonávat. A to bez toho, že by se předmětné lokomotivy zeptali. A danou práci vykonávají celou dobu. Není to tak, že by lokomotiva jeden den vozila uhlí a další den cestující.

Každopádně pro děti je nejdůležitější to, že se na obrazovce stále něco děje, postavičky dělají něco legračního a vše je ve veselých barvách. My dospělí bychom však přeci jen měli uvažovat, zda je právě to, co nám tento seriál představuje, pro naše dítě vhodné. Koneckonců existuje mnoho jiných pořadů.