Láska · 8.2.2020

Jak se smířit s negativními stránkami?


Nehledě na to, zda se jen snažíte podpořit svou sebelásku, nebo si skutečně nedovedete přiznat, že nikdo není perfektní, a tak ani sebe tímto způsobem nemůžete soudit, vždy lze podniknout řada kroků k podpoření kladnosti pohledu na vlastní osobnost a všechny její součásti, které nelze snadno změnit, nebo Vám vyhovují, ale okolí se s tímto názorem příliš neslučuje, tudíž jste souzeni na základě cizích preferencí. Mnoho lidí tedy na základě těchto skutečností bojují s přijmutím sebe samých. Jak se tedy efektivně pokusit tomuto předejít nebo zkrátka zabránit dalšímu rozmachu těchto obav?


 nedokonalosti v podobě akné


Věnujte čas sebepoznání a přívětivé péči. Pokud o sebe začnete dbát ve větším měřítku, pravděpodobně si vybudujete k sobě užší vazby a daleko více si budete sebe vážit. Pochopit svou hodnotu ale lze i jinými způsoby.


 


Prezentujte své nedokonalosti jako Vaše přednosti. Jakkoli zvláštně to nejprve může znít, jakmile okolí ukážete, že nepovažujete své největší mínusy za důvod k zhroucení, ale naopak je využíváte v plném měřítku, neboť přispívají k výjimečnosti a originalitě každého jedince, ať už představují jakékoliv znevýhodnění, nebo případné vtipy směřované na tyto nedokonalosti obrátíte v pouhé humorné poznámky, brzy se na ně ani ostatní nebudou dívat jako na zápory.


 


Nepodceňujte se a nenechte se podceňovat. Dostatek sebevědomí sice neprovází život každého jedince, ale nabrat ho, nebo alespoň své chování přizpůsobit tak, aby dodávalo dojem, že netrpíte pocitem méněcennosti, posílí vnímání od jiných. Nechte tedy připomínky o svém vzhledu, inteligenci apod stranou ve chvíli, kdy by se jednalo o nepříjemnost. Umět si přiznat negativa není totéž jako upozorňování na chyby a vidět je tam, kde se třeba ani nenachází.


 šálek ve tvaru srdce – symbol lásky a péče o sebe


S pozitivním vztahem k svému já zápasí nejen teenageři, ale i část starší populace. Dokázat si ovšem poradit s takovými obtíži Vám usnadní značnou část existence v budoucnosti.