Nezařazené · 20.2.2023

Elekrosmog doma i venku


NepÅ™irozené záření v nepÅ™irozené koncentraci. To je elektrosmog, který je vÅ¡ude kolem nás. Za to, že je tu s námi a to ve stále vÄ›tší koncentraci si můžeme sami. Je to daň, kterou tak platíme za nejrůznÄ›jší technické vymoženosti. A jak jich pÅ™ibývá, pÅ™ibývají i zdroje tÄ›chto elektrozařízení a „houstne“ i tento smog. VÅ¡e, co je nÄ›jak spojené s elektÅ™inou má kolem sebe toto negativní záření. Jeho dopad na životní prostÅ™edí a naÅ¡e zdraví není nijak příznivý. Ochranu svého zdraví a zajiÅ¡tÄ›ní bezpeÄí a vytvoÅ™ení harmonizovaného prostÅ™edí má každý ve svých rukou.

Neutralizace nepřirozeného záření

Elektrosmogje vlastnÄ› záření, které vzniká kolem veÅ¡kerého elektrozařízení. Je to záření, jež vzniklo z umÄ›lých zdrojů a je tedy nepÅ™irozené. NepÅ™irozená je navíc i jeho vysoká koncentrace, jež je dána množstvím používané techniky i zdroji, které její fungování zajiÅ¡Å¥ují. Pokud chceme zabránit negativnímu vlivu tohoto záření na své zdraví, musíme se úÄinnÄ› bránit. Spolehlivá ochrana existuje a je zaměřena na neutralizaci nepÅ™irozeného záření a vytvoÅ™ení harmonizovaného prostÅ™edí.