Žena · 4.12.2019

Ženy na trhu práce

Jsou dvě, matka a dcera. Obě hledají zaměstnání.                                                                                   Dcera, 27 let, VŠ, bezdětná, 2 roky praxe jako fakturantka, 2 roky práce v cizině.                             Matka, 54 let, SŠ, děti dospělé, 35 let praxe v administrativě.

karierní skok.jpg

Jaké tyto dvě ženy mají uplatnění na trhu práce – přesněji ve svém oboru, kde je pořád míst nedostatek?
Začněme trošku zeširoka. V současné době je v ČR míra nezaměstnanosti nějakých 2,6 %. Krásné číslo. Když to převedeme do reálného světa, pak máme méně než 200000 lidí bez práce. Podle informací Úřadu práce je volných necelých 350000 pracovních míst, což znamená, že na jednoho člověka čeká 1,75 zaměstnání. Obrátila se tedy role a nevybírají zaměstnavatelé mezi zaměstnanci, ale zaměstnanci mezi volnými místy? Teoreticky to tak vypadá, ale prakticky je to jinak, zvláště pak u žen.  Volná místa nejsou pro každého. Tradičně je velká sháňka po sezónních dělnících, po servírkách a kuchařích, po řidičích kamionů, po některých řemeslnících a taky po dealerech bůhvíčeho. Dlouhodobě nejméně volných pracovních míst je právě v administrativě.  Vraťme se nyní k našim dvěma nezaměstnaným ženám. Obě se zajímaly o stejné volné místo v objednávkové kanceláři jedné akciové společnosti. Obě splňovaly všechny předpoklady. Výběrového řízení na toto místo se zúčastnilo celkem 28 žen. A jak to dopadlo? Nevzali ani jednu. U starší z žen argumentovali, že nevládne dostatečnou znalostí odborných PC programů a u mladší byla důvodem nepřijetí nízká praxe. Skutečnost byla ale asi jiná. Roli sehrály důvody, o kterých se nahlas nemluví. Věkově mladší z žen je možnou kandidátkou na mateřskou dovolenou, a starší z žen už nemá věk, který by zaměstnavatele zajímal.
Nabízí se tedy otázka, který věk je u žen ten nejvhodnější, aby se dostaly na dobré pracovní místo?  žena s cedulí.jpg
Vylučovací metodou a na základě zkušeností našich dvou dam, asi žádný, protože:

  1. U bezdětných mladých žen je „riziko“, že můžou kdykoliv otěhotnět a následně odejít na MD, i když průměrný věk prvorodiček je u nás kolem 31 let
  2. Mladé ženy – matky mívají velmi časté absence kvůli nemocem dětí, navíc hrozí další mateřská dovolená
  3. A než všechny děti odrostou, tak už zase ty ženy věkem nebudou pro zaměstnavatele žádoucí

Ale existuje ještě jedna, zcela zvláštní kategorie žen → když totiž máte dobré známé, je úplně jedno, do které věkové skupiny patříte.