Ekonomika · 9.11.2019

Specifikujte vaše požadavky

Spousta klientů si žádá skvělý obsah, ke kterému mají ale spoustu výhrad. Možná ale není chyba na straně copywritera, který jej tvoří, ale spíše na straně toho, kdo zakázku zadává, protože možná nezadal všechny podstatné informace. Někdy je to chyba v systému či opomenutí, mnohdy je to ale nedostatečná příprava všech podkladů, který pro copywriting pisatel potřebuje. Proto je nutné, abyste při zadávání zakázky uvedli všechny potřebné informace tak, že tvorba obsahu bude úspěšná a nebude třeba ji opravovat.vytváření dobré stránky začíná už u obsahu

Co tedy udělat proto, aby byla na první dobrou úspěšně vytvořena?

  1. Napište všechny informace o webové stránce, na které obsah bude zveřejněn. Tady patří informace o účelu stránky, popis stránky, co se na stránce dělá a proč je tam vlastně třeba umístit takový text, který jste si vyžádali. Je taky fajn seznámit copywritera s charakterem podnikání a taky s nějakým hodnotovým žebříčkem, aby věděl, v jakém duchu má text psát.
  2. Všechny speciální požadavky musí být zmíněny. Copywriter je nedokáže odhadnout na dálku pomocí věštkyně ani pomocí nějakého odzírání z klávesnice. Všechno, co chcete, aby v textu bylo, napište srozumitelnou formou do zakázky. Pokud tak neučiníte, zaručeně tam nebude to, v co doufáte.
  3. Nároky na kvalitu a formu práce popište co možná nejsrozumitelněji a nejjasněji. Můžete vám to být jedno, můžete ale taky chtít práci na úrovni Nobelovy ceny – je třeba to všechno popsat.

seo je komplexní proces optimalizace a tvorby obsahu
Vždycky je taky dobré mít na paměti, že jakákoliv forma sdělování informací je a priori nedokonalá – to znamená, že nikdy úplně nesdělíte všechno, co chcete. Proto je nutné popisovat a klást si požadavky jasně, stručně a tak, aby to pochopila co možná největší skupina lidí. Pokud zvládnete tento jednoduchý krok, tak máte půl bitvy vyhráno. Ba co víc, ještě budete schopni získat skvělý obsah na stránku.