Mobil · 6.5.2022

Mobilní telefony, aneb, zabijáci dětské fantazie

Rodiče či dospělí lidé často řeší téma, které se zabývá tím, jestli je dobré jejich dětem kupovat mobilní telefony či ne. Tohle téma samozřejmě nemá správnou odpověď, protože každý má úplně odlišný názor a každý se na to dívá z jiného pohledu. V některém směru jsou mobilní telefony pro děti dobré, v některém naopak vůbec. Dnes si společně rozebereme téma, které dětem škodí při používání mobilních telefonů a které se týká například pouštění pohádek na nich. 

Mobil v rukách

Spousta lidí v dnešní době využívá pohádky k tomu, aby své děti nějakým způsobem zabavila. Díky tomu pak máme mnohem více času například na domácí povinnosti, úklid nebo prostě sami na sebe. Občasné puštění pohádky je pro dítě určitě super. Je to pro něj změna, je to pro něj zajímavé. Ovšem veliký problém nastává v momentě, kdy se dítěti pouštějí pouze pohádky. Z toho důvodu, že dítě sedí přímo před televizí a vše vnímá tak, jak běží obraz jemu znemožněno využívat svoji fantazii. Tohle je u dětí veliký problém. Dětský věk je nejlepší příležitostí a nejlepší možnou cestou, kdy svoji fantazii rozvíjet. Fantazie je pro člověka opravdu důležitá, napomáhá pro správné fungování našeho mozku. Pokud se tedy vaše dítě bude dívat pouze na pohádky, které pojedou v televizi. Bude mu znemožněno fantazii využívat, jelikož v televizi má předhazováno to, jak má vše vypadat, jak má vypadat určitá postava, či nějaký děj toho příběhu. 

Děti hrají na počítači

Pokud chcete dítěti pouštět pohádky ve větším množství, je určitě dobré. To něčím kompenzovat a nejlepší možnou cestou je samozřejmě číst dítěti knihy. Knihy jsou totiž nejlepší spouštěč lidské fantazie. Jak sami dobře víte, když si čtete nějakou knihu, sami si představujete, jak asi určitá postava vypadá, nebo jak vypadá město, v kterém se děj odehrává. Krásný příklad zabití fantazie je ten, když se podíváte například na nějaký určitý film a pak si o něm přečtete knihu máte před sebou už snímky z toho filmu vaše fantazie tudíž nemá prostor pracovat.