Vy jste byla vždy spokojená

Epoptávka reference můžete poskytnout jen samé kladné, protože co se konkrétně vás týče, tak jste s ní byla vždy maximálně spokojená. A to v obou dvou možných rolích, tedy jak jako zákazník, který sháněl konkrétní služby, řemeslné práce anebo hotové výrobky, tak…