Bionické končetiny

Technika má v lidském světě nezastupitelné místo. Poslední dobou jsou její vymoženosti provázané s dalšími obory, což je dobře, protože je tak možné dosahovat lepších výsledků a nových možností v mnoha jiných odvětvích. Není to nijak dlouho, co si technika našla místo také…